Rørdrum-kald og klokkefrø-koncert

Agersøs syv kvadratkilometer er ganske flade – øens højeste punkt er bare 12 meter over havets overflade. Til gengæld kan besøgende gæster blive helt høje på den skønne natur, når I vandrer eller cykler på Agersø.

En tredjedel af øen udgøres af strandeng og vådområder, der giver ideelle yngleforhold for et væld af fugle og andre dyr.
Blandt andet yngler Danmarks største måge ’svartbagen’ på Helholm og Egholm, men der findes også kolonier af blandt andet stormmåge, terner og edderfugle, ligesom kysten også byder på stor præstekrave, kobbersnepper, ryle og mange andre fugle.  

Agersø er desuden fast holdepunkt for en stor mængde rovfugle, når de er på træk. I kan også være heldige at høre rørdrummens kald fra vådområderne eller lytte til de sjældne klokkefrøers koncert i maj/juni. 

Hele året igennem kan I slå vejen forbi Agersø Naturcenterder løbende laver aktiviteter for hele familien. I kan blandt meget andet komme med på fossiljagt, finde mad i naturen, se nærmere på øenfugleliv eller forsøge at fange en fladfisk.  

Generelt byder Agersø på forrygende fiskeri langs kysterne, hvor specielt havørredfiskerne boltre sig, men også hornfisk, pighvar og andre fladfisk kan finde vej til fangstnettet. 

Støttet af